петък, 14 май 2021 г.

Посещение на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ (3 б клас)

Младите еколози от III Б клас посетиха Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“. Там се запознаха с дейността на организацията. Научиха повече за начините за рехабилитация, лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки, или застрашени от изчезване диви животни.

Учениците се включиха в осиновителната програма на центъра за подпомогне на единствената в страната „болница за диви животни“, като осиновиха най-младия пациент – ливаден блатар.