четвъртък, 29 април 2021 г.

Националния фотоконкурс „Щастието през вашия обектив“

Никол Добарова от IV в клас заслужи поощрение в Националния фотоконкурс Щастието през вашия обектив“ по повод Деня на щастието – 20-ти март.Конкурсът е организиран от Община Пазарджик и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Пазарджик.