петък, 23 април 2021 г.

Ученическият съвет отбеляза Международния ден на земята

Днес учениците от Ученическия съвет отбелязаха Международния ден на земята, като изработиха постери и презентации. По тяхна инициатива в часа на класа четвъртокласниците беседваха със своите съученици и представиха своите идеи за по-зелен град.