петък, 23 април 2021 г.

22 април – Световен ден на Земята (2 а клас)

Ежегодно на 22 април хората по цял свят отбелязват световния ден на Земята. Учениците от 2.А клас работиха върху учебен проект с интегриране на информационните технологии в обучението по околен свят, музика, изобразително изкуство и предприемачество и програмиране.

Под ръководството на г-жа Денка Иванова децата се запознаха с различни материали, видеа, текстове, научиха какво е популация и биоразнообразие.Крайните продукти от работата на учениците по проекта са албум, съдържащ компютърни графики в Book Creator и книжки, изпъстрени с рисунки и послания за значението на дейностите, свързани с опазването на природата.