вторник, 27 април 2021 г.

Празник на буквите (1 а клас)

На 23.04.2021 г. малките ученици от I „а“ клас гордо заявиха, че вече са грамотни. Първокласниците умело играха с буквите, пяха песни, драматизираха любима приказка и доказаха, че всички букви знаят и могат да четат.

За положения труд и усилия получиха награди – свидетелство за грамотност и книжка, а за да им е сладък пътят към знанието и науката – вкусни лакомства.