вторник, 2 март 2021 г.

Малки книжки, посветени на големия празник 3 март (II а клас)

В навечерието на Трети март учениците от 2. „а“ клас с голямо желание изработиха и украсиха своите малки книжки, посветени на Националния празник.

Заедно с г-жа Денка Иванова разучиха песни, рецитираха стихотворения и разказваха за славното историческо минало на българския народ.