вторник, 2 март 2021 г.

Книгоразделители, посветени на 3 март (III в клас)

Интересни книгоразделители, посветени на националния празник 3 март и Освобождението на България, направиха учениците от 3 в клас с кл. р-л госпожа Ив. Хаджиева. Те със старание и ентусиазъм показаха всеки отделен и различен книгоразделител.