петък, 26 март 2021 г.

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година:

  • I клас: 5 паралелки по 22 места в паралелка, общо 110 места; Предвидени са 4 групи за целодневна организация на учебния ден.
  • V клас: 5 паралелките по 26 места в паралелка, общо 130 места;