вторник, 23 февруари 2021 г.

Занимания по интереси – проект „Природата и Аз“ (ГЦОУД – I г клас)

На 22.02.2021 г. учениците от ГЦОУД – I г клас, при г-жа Таня Илиева имаха за задача да представят „Природен албум“. Чрез него те показаха своите знания за природата и околната среда, което им бе представено и разказано в часовете, чрез презентации и различни игри.

Албумът включва: растения, животни и природни забележителности.