петък, 26 февруари 2021 г.

Ден на розовата фланелка

По традиция всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Денят за борба с тормоза в училище – Ден на розовата фланелка.

И тази учебна година ученици от Ученическия съвет съвместно с класни ръководители и ученици се обединиха срещу тормоза в училище, като проведоха беседи в час на класа, изработиха постери, презентации, флайъри и стикери, които споделиха с бъдещи първокласници от ДГ „Пролет“, съученици, учители, родители, минувачи.


Учениците от 2 „д“ клас се включиха в превантивната кампания на МКБППМН – „Обединени срещу насилието“ и със своите рисунки по темата „Подай ръка на доброто“ дадоха идеи за позитивно общуване в училище и добри взаимоотношения.

Учениците от 4 „а“ клас се включиха в „Предизвикателството“ на сдружение „Самаряни“ за добро отношение в класната стая, като в рамките на 10 дни всеки един от тях ще се стреми към добри жестове.

Всички се обединиха под мотото „Бъдете добри и се отнасяйте с уважение и достойнство към всички!“.