четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Фотография във вестник „Аз-Буки“

В брой 6 (1509) от 11-17 февруари 2021 г. на вестник „Аз-буки“ отново намират място слънчевите лица на наши ученици, с успешни изяви на национално равнище.

Eжеседмичникът „Аз-Буки“ се издава от Министерство на образованието и науката и Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.