четвъртък, 11 февруари 2021 г.

(4) Знаете ли, че...

Най-внушителното сграфито (релефно декоративно пано) по мотив от „Изворът на Белоногата“ се намира на южната стена на новото крило (1965 г.) на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора. Новата пристройка към североизточната част на основната сграда се състои от 3 етажа с 9 класни стаи, 2 хранилища и коридори, а близо 5-метровата композиция на везира и Гергана е дело на проф. Никола Хаджитанев.

На 21 ноември 1989 г. сградата е обявена за архитектурен паметник на културата с протокол №34 от 21.11.1989 г. на АК при ЕС и НИПКНационален институт за паметниците на културата.