петък, 26 февруари 2021 г.

„Баба Марта дойде вече, слънце весело припече!“ (II клас)

В навечерието на 1. март учениците от II а клас изработиха мартеници и участваха в училищна изложба, посветена на празника. Техните учители г-жа Денка Иванова и г-жа Емилия Диклиева ги запознаха с легендите за Баба Марта, с традициите и обичаите, които всеки българин трябва да знае, пази и предава на следващите поколения.

В творческата работилница активно участие взеха и децата от II б клас, посещаващи група в целодневна организация на учебния ден.