понеделник, 8 февруари 2021 г.

Дни на медийната грамотност 2021 (I „д“ клас)

Учениците от I „Д“ клас с разширена подготовка „Предприемачество и програмиране“ взеха участие в кампанията „Дни на медийната грамотност 2021“ на 8 февруари 2021 г. Кампанията има за цел цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност и цифровата компетентност в обществото.

В урока госпожа Рая Стефанова запозна първокласниците с видовете медии, начините за възприемане на информация, правила за предоставянето на лични данни в Интернет.

С голям интерес и много усмивки учениците обогатиха знанията си по тази актуална тема.