петък, 15 януари 2021 г.

Работа по иновативни проекти

През учебната 2020/2021 г. във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора продължава работата по иновативни проекти. Прочетете повече за тях на страницата „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ от главното меню:

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ - Стара Загора е включено в мрежата на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование с:

  • Решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет за учебната 2017/2018.
  • Решение №472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет за учебната 2018/2019.
  • Решение №479 от 5 август 2019 г. на Министерски съвет за учебната 2019/2020.
  • Решение №584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет за учебната 2020/2021.