петък, 6 ноември 2020 г.

Halloween - един много чакан празник

Традиционно, Хелоуин беше отбелязан сред учениците от начален етап.

С много ентусиазъм учениците попълваха работни листи, изрязваха декорации и попълваха кръстословици, подготвени от преподавателите им по английски език А. Чакърова и М. Стоева на 31 октомври 2020 г.