понеделник, 30 ноември 2020 г.

Родителска среща

Родителските срещи ще се проведат онлайн, както следва:

  • 02.12.2020 г. - ПГ и начален етап от 18:30 часа;
  • 03.12.2020 г. - прогимназиален етап от 18:30 часа.