събота, 21 ноември 2020 г.

Ученици преподават на ученици в час по математика

В Славейковата седмица в инициативата „Ученици преподават на ученици в час по математика“ се включиха всички класове от прогимназиален етап. За един час ученици се превъплътиха в ролята на своя преподавател по математика. Инициативата бе посрещната с голям интерес и желание от страна на учениците, които се справиха отлично и ще повторят събитието и в бъдеще. Поставено бе началото на една по-различна стая по математика.