четвъртък, 19 ноември 2020 г.

Славейкови дни (6 в)

По повод патронния празник на своето училище ученици от VIв клас с класен ръководител Неда Русева решаваха интерактивна кръстословица и подготвиха  презентации за личността на Петко Рачов Славейков.