четвъртък, 19 ноември 2020 г.

16 ноември - Ден на толерантността

По случай Деня на толерантността учениците от Ученическия съвет предприеха инициатива – „Дни на толерантността“. Изработиха презентации, които споделиха с учениците от всички класове. По този начин те изразиха вижданията си за ролята на толерантността в живота и призоваха своите връстници да проявяват разбиране и уважение един към друг.