петък, 30 октомври 2020 г.

Занимания по интереси на клуб „Моят свят“ (lll „в“ група)

В заниманията по интереси на клуб „Моят свят“ учениците от lll „в“ група с ръководител Деляна Маринова работят с голямо желание и търпение по колективен проект на тема Двете лица на есента: „Веселата есен“ и „Дъждовен ден“. С помощта на природни материали и богато въображение създадоха своята магия от есенни багри.