събота, 24 октомври 2020 г.

График за дистанционните учебни часове

График за дистанционните учебни часове, провеждани несинхронно, както и начинът на текуща обратна връзка и оценяване.
 
Средата за извършване на дистанционното обучение е G Suite for Education, с персонално предоставения служебен акаунт на ученика. Ползваните приложения на облачната платформа са Google Classroom (виртуални класни стаи), Google Meet (видео конферентна връзка) и др. Учебните часове се водят синхронно, освен където е посочен друг график, при спазване на учебната програма.
 
Часовете по ФВС се провеждат асинхронно в Google Classroom (по 40 минути) чрез изпращане на видеоматериали за изпълнение при спазване на учебната програма, както следва:
 • вторник - от 11:30 до 12:10 за I смяна и от 17:00 до 17:40 ч. за II смяна
 • сряда - от 12:15 до 12:55 ч. за I смяна и от 17:45 до 18:25 ч. за II смяна

Часовете по ФВС (IV г) се провеждат асинхронно в Google Classroom (по 40 минути) чрез изпращане на видеоматериали за изпълнение при спазване на учебната програма, както следва:

 • I смяна: сряда - от 10:40 ч. до 11:20 ч.
 • I смяна: четвъртък - от 11:30 ч. до 12:10 ч.
 • Оценява се изпратения видео файл.

Часовете по компютърно моделиране (IV б, г) се провеждат синхронно в Google Meet (по 20 минути), както следва:

 • I смяна: 11:30 - 11:50 ч.
 • II смяна: 17:00 - 17:20 ч.
 • Ако има домашна  работа (IV г), се подава като задание в Google Classroom. Ученичката изпраща проекта в Scratch, запазен като видео файл.

Часовете по технологии и предприемачество (IV б) се провеждат синхронно в Google Meet (по 20 минути), както следва:

 • петък - I смяна: 10:40 - 11:00 ч.
 • петък - II смяна: 16:10- 16:30 ч.

Часовете по технологии и предприемачество (IV г) се провеждат синхронно в Google Meet (по 20 минути), както следва:

 • понеделник - I смяна:09:40-10:00 ч.
 • понеделник - II смяна: 15:10- 15:30 ч.

 

Графикът е в процес на попълване.