петък, 23 октомври 2020 г.

Европейската седмица на програмирането

С инициативата „Код: Доброта“ учениците от I „в“, III „а“, III „б“ и IV „б“ класове на Второ ОУ „П. Р. Славейков“ участваха в Европейската седмица на програмирането. Третокласниците и четвъртокласниците изявиха свои умения в интегрирана среда за визуално програмиране.
А на 23.10.2020 г. във финалното събитие първолачетата създаваха кодовете на добротата. Използваха роботизирана и кинект техника, моделиране и блоково програмиране с мобилни устройства, демонстрираха умения във виртуална класна стая. 

Измеренията на доброто – училището, семейството, природата, приятелството, подкрепата, радостта, бяха във фокуса на дигиталните проекти. Много положителни емоции провокираха споделените послания с гостите на събитието – зам.-директорът г-жа Чернева и учителите г-жа Рачева и г-жа Михайлова.

За пореден път Второ ОУ „П. Р. Славейков“ доказа своята роля на иновативно училище с перспективна визия.

Второ основно училище „Петко Р. Славейков“ за поредна година се включи в инициативата „Европейска седмица на програмирането“ (10 – 25 октомври 2020 г.).

Учениците от 1. „Д“ клас с класен ръководител г-жа Рая Стефанова участваха в учебно занимание, което съчета безкомпютърно програмиране и занимателни игри за кодиране с таблети.

Г-жа Стефанова запозна учениците с инициативата, подкрепяна от Европейската комисия. Представи основната цел, а именно – популяризиране на програмирането и цифровата грамотност по забавен и развлекателен начин.

Малките ученици се запознаха с основни принципи за създаване на алгоритъм чрез играта „Живите роботи“! Децата влязоха в ролята на програмист и робот. Създаваха и изпълняваха команди, за да достигнат до определени цели. С голяма радост първокласниците играха на таблети. Чрез игрите Code Karts и CodeMonkey направиха първите си си стъпки в програмирането.


В периода 10 – 25. октомври 2020 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важното значение на развитието на творческото мислене в рамките на инициативата „Европейска седмица на програмирането“.

Учениците от 2.А клас, с класен ръководител г-жа Денка Иванова, взеха активно участие в урок по компютърно моделиране и се запознаха с основни понятия като алгоритъм, команда, код, блок. Децата влязоха в ролята на програмисти, моделираха роботи в графичен редактор и създадоха алгоритми.