четвъртък, 29 октомври 2020 г.

1 ноември - Ден на народните будители (VI б клас)

В навечерието сме на един от най-българските празници – 1 ноември – денят, в който почитаме паметта на народните будители. По този повод учениците от 6 б клас заедно с техния класен ръководител г-жа Дженева посетиха Регионалния исторически музей. Там децата научиха повече за просветното и книжовно дело в нашия град през Възраждането. Видяха и Старозагорски препис от 1837 г. на „История славянобългарска“. Учениците си спомниха за делото на Паисий Хилендарски, който пръв събудил умовете и сърцата на българите. А след това с голямо желание и усърдие писаха текст от първата страница на " Историята " с перо и мастило. Така децата изпълниха и завета на Отец Паисий: „Преписвайте тая историйца, ... и пазете я да не изчезне!“