четвъртък, 3 септември 2020 г.

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи ще се проведат на следните дати:

  • 9 септември (сряда) от 18:00 ч. - V клас и VI "б" клас 
  • 10 септември (четвъртък) от 18:00 ч. - подготвителна група (ПГ) и I клас