вторник, 15 септември 2020 г.

Организация на учебния ден

За учебната 2020/2021 г. на страницата ЗА УЧЕНИКА са публикувани:

  • Седмична програма
  • Ваканции и неучебни дни
  • Организация на учебния ден
  • Смени