сряда, 24 юни 2020 г.

Национален конкурс „Виртуална книга Азбука на добротата“


Всички ученици от 1.А клас, с класен ръководител г-жа Денка Иванова, са сред наградените автори в националния конкурс „Виртуална книга на добротата“, организиран от РЦПППО, гр. Монтана и РУО – Монтана.

Компютърните рисунки на първокласниците са включени във виртуалната книга „Азбука на добротата“, създадена по повод 24. май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Мая Желева от 1.А клас, освен с компютърна рисунка, участва и с авторска гатанка, представена като комбиниран документ с програми MS Word и Paint.
Освен в избираемите учебни часове по предприемачество и програмиране, учениците изучават информационни технологии в клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012 – 0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6. През учебната година учениците от 1.А клас се представиха достойно, заемайки призови места, както в състезания по информационни технологии, така и по останалите учебни предмети.


Сибел Сакъб и Павлин Русев – ученици в 6„д“ клас, също са сред наградените автори на виртуалната книга „Азбука на добротата“.

Павлин Русев е сред тримата отличени в категория „Постер“ за творбата си „Българската книжовност през Златния век“, а работата на Сибел Сакъб „Охридската школа“ спечели журито в категория „Други“, където се открои сред творбите на общо 60 участници от цялата страна.

Помествайки творби на страниците на виртуалната книга, славейковци станаха част от голямата азбука на добротата, за която организаторите написаха: „Нека не забравяме, че през живота си всеки човек създава своята азбука на добротата. Колко ще са символите в нея, зависи от самия него!“


Творбите можете да разгледате на страниците на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Монтана:

ГРАМОТИ

Честито на победителите!