четвъртък, 28 май 2020 г.

„Един филм за една необикновена учебна година“ – 1 „Д“ клас

Филм за 1 „Д“ клас по случай завършване на учебната година.