петък, 24 април 2020 г.

Открита линия на психолози


Уважаеми родители и ученици,

В съответствие с РУО - Стара Загора,  Ви информираме за откритата телефонна линия, на която училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа на учениците, родителите и педагогическите специалисти, които биха имали необходимост от такава.
Телефон за връзка: 042/ 21 00 89, в периода от 21.04.2020 до 13.05.2020, в часовия диапазон от 08:30 до 16:30 часа. Откритата телефонна линия е безплатна.

Групата за консултации и подкрепа е създадена във връзка с обстановката в страната и има за цел преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от Ковид19.

Може да продължите да ползвате и професионалната подкрепа, която указват училищните психолози от нашето училище в Google Classroom.