неделя, 29 март 2020 г.

Националното състезание „IT Знайко“ – I кръг


Учениците Пламена Панчугова, Петър Попов, Мая Желева, Ивайло Георгиев и Ралица Йорданова от 1.А клас се класираха в челната А група на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“, заемайки 50 % от общо десет челни места.

Останалите ученици от същата паралелка с изучаване на информационни технологии в избираемите учебни часове също се представиха достойно.

Учениците от 1.А клас се обучават по проект „Образование за утрешния ден“, чиято цел е повишаване на знанията и уменията съгласно Европейската рамка за дигитални компетентности.

Първокласниците продължават своето дистанционно обучение в Google Classroom. Платформата е онлайн базиран софтуер, който позволява на учениците да се възползват от разнообразни мултимедийни материали, публикувани от учителя, да изпълняват задания онлайн и те да бъдат проверявани бързо и ефективно. Работата с Google Classroom, като част от специалния пакет софтуер G Suite for Education, се дължи на иновативната политика на училищното ръководство, провеждана повече от година.

Второ основно училище „Петко Р. Славейков“ е първото и единствено в града към настоящия момент учебно заведение, внедрило и успешно работещо със софтуера G Suite for Education.