събота, 28 март 2020 г.

Защо използваме G Suite for Education и Goolge Classroom със служебни пощи?


Уважаеми родители и ученици,

Удължаването на периода за провеждане на дистанционно обучение е свързано с нови предписания от МОН, с които нашето училище трябва да се съобрази. Едно от тях е употребата на виртуална класна стая. Уведомявам Ви защо това трябва да се случи със служебни пощи.

Има няколко законови пречки да се използва личен акаунт за образователни цели:
 1. Акаунт в Гугъл (поща в GMail и т.н.) може да се направи само от лице навършило 16 години.
  Ако към настоящия момент ние сме разчитали на съдействието на родителите за това и използването изобщо на виртуална класна стая е било с пожелателен характер, то промените налагат това да се преустанови.
 2. Клиентите на G Suite Basic, Business и Enterprise НЕ трябва да използват класната стая с потребители под 13 години или в училище с ученици. Това е официалното становище на Google: https://support.google.com/edu/classroom/answer/7582372?hl=en&ref_topic=7175444


Употребата на лични акаунти поставя и редица пречки:
 1. Създаденият от ученици и родители акаунт е със статут „личен“ (G Suite Basic) и е несъвместим със служебните акаунти в нашата организация (с домейн ou2sz.com);
 2. Личният акаунт позволява виртуална класна стая до 100 ученици на предмет, докато колегите имат по 250 ученици;
Именно заради това сме интегрирали образователния пакет G Suite for Education, провели сме обучения на колегите и на база на това ще се следва училищната политика този служебен акаунт да бъде асоцииран с ученика. Извънредното положение не улеснява този процес, но не го и възпрепятства. Очаквайте скоро и образователни материали.
Предимствата на служебния акаунт (G Suite for Education):
 1. Учениците получават пълния образователен пакет от приложения и настройки, одобрени от МОН;
 2. Има опция за включване на родител/настойник, който да проследява учебния процес и работата на ученика;
 3. Служебните акаунти позволяват и присъединяването на учителите водещи занималня;
 4. Услугите нямат ограниченията, присъщи на служебния акаунт (обем на Гугъл диск, 30 ученика в класна стая, брой виртуални класни стаи и т.н.);
 5. Акаунтите са под училищна администрация и на учениците може да се оказва помощ в случай на проблем (загубена парола и др.);
 6. Името на ел. поща отговаря на името на ученика и на неговата роля (в случая „ученик“) и удостоверява притежателя си;
 7. Акаунтът в Google Classroom позволява воденето на досие/архив от дейността на ученика през целия период, в който е ученик на Второ ОУ – Стара Загора;
 8. В класните стаи Google Classroom може да се вгради линк към Google Meet за видео конферентна връзка.
 9. Google Meet позволява включването на до 250 души в среща. В Hangouts  лимита е 25.
 10. Ученикът може да ползва безплатно услугите на внедрената в училището платформа G Suit for Education, с достъп както в училището, така и извън него, от компютър или мобилно устройство (Android, Chrome OS, iPhone и iPad);
 11. Служебните акаунти не изискват стъпки не верификация. Те са готови за ползване;
 12. Платформата осигурява сигурност на учениците и контакти единствено в рамките на организацията (училището), както и улеснена комуникация между учениците.
 13. И др.

Ползването на служебен акаунт от учениците завършва процеса на интегриране на образователната облачна платформа G Suite for Education, нещо, което въведохме първи в Стара Загора и заради което сме иновативно училище за пример.

Във връзка със запитване, уведомявам Ви, че като администратор на G Suite for Education – образователна платформа, одобрена за интегриране в училищата от МОН, имам пълните права да създавам профили на учениците. В двудневен срок създадох и предадох на класните ръководители над 900 ученически акаунта, за да продължим адекватно учебния процес.


С уважение,
Владимир Илиев
Ръководител на направление „ИКТ“