сряда, 4 март 2020 г.

Алманах на „Успелите деца на България“

Както всяка друга година, любимият начин за закриване на годишния Клуб, събрал най-добрите в науката, изкуствата и спорта, е алманахът. Лъскав и старомодно хартиен, на неговите страници са събрани талантите и надеждите на България - нейните успели деца.

От над хиляда постъпили заявки за членство в Клуб 2018 на „Успелите деца на България“, са излъчени 370 номинации. Единствена от Стара Загора е Деница Генчева, която под ръководството на Владимир Илиев постигна 10 национални и международни отличия.

„Успелите деца на България“ е най-сериозният проект на Фондация „Димитър Бербатов“. Целта му е да стимулира децата в училищна възраст да развиват своите дарби и заложби и да им дава шанс и самочувствие да ги споделят със света. В рамките на този проект се връчват първите в България годишни награди за постижения на деца от І до ХІІ клас в областта на изкуствата, науката и спорта. Наградите са с висока стойност, защото кандидатстването става по строги критерии, а оценяването се извършва от експертно и обективно жури.