сряда, 25 март 2020 г.

Красимир Вълчев: Да сме готови за ваканция поне до 13 април!

„Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април“, написа министърът на образованието до училищните директори.

Министърът препоръчва да се започне преподаване на нови знания там, където това още не е направено.

Дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа.

Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), МОН препоръчва редуването ѝ с асинхронна форма. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н, както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма.

Препоръчва се също по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което се поставя конкретна задача – дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на ключови умения.

МОН препоръчва приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение.

Работата в областта на изкуствата и технологиите също може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта – чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

На трето място министърът ацентира върху необходимостта за запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки ученик.

Красимир Вълчев изисква също преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите.

За необхванатите в дистанционната форма ще се трансформира проектът „Подкрепа за успех“ с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес.

Източник