вторник, 12 ноември 2019 г.

Фотографии от Националния конкурс „Моето училище е най-хубавото“

Отново снимка на ученици от Второ ОУ попадна на страниците на Националния седмичник за образование и наука „Аз-Буки“. В брой 44 (31 октомври - 6 ноември 2019 г.) е публикувана снимка на Десислава Петкова (настоящ VII „а“ клас).