четвъртък, 14 ноември 2019 г.

Дигитална работилница

На 13.11.2019 година се проведе събитието „Дигитални работилници за ученици от начален етап“. Гости на мероприятието бяха господин Митко Пеев (старши експерт за обучение в начален етап), ръководството на училището и учители от града.

Госпожа Рая Стефанова представи иновативни начини за съвременно обучение чрез игри. Дейностите, в които се включиха учениците от 3.В клас, бяха специално създадени и посветени на патрона на Второ ОУ – Петко Рачов Славейков.
Повече информация може да откриете на сайта на събитието https://sites.google.com/ou2sz.com/192/