Страници

четвъртък, 14 ноември 2019 г.

Дигитална работилница

На 13.11.2019 година се проведе събитието „Дигитални работилници за ученици от начален етап“. Гости на мероприятието бяха господин Митко Пеев (старши експерт за обучение в начален етап), ръководството на училището и учители от града.

Госпожа Рая Стефанова представи иновативни начини за съвременно обучение чрез игри. Дейностите, в които се включиха учениците от 3.В клас, бяха специално създадени и посветени на патрона на Второ ОУ – Петко Рачов Славейков.
Повече информация може да откриете на сайта на събитието https://sites.google.com/ou2sz.com/192/