сряда, 13 ноември 2019 г.

Посещение на първокласниците от клуб „Да си грамотен е модерно“

За да запознаят първокласниците с личността на Петко Славейков, учениците от клуба „Да си грамотен е модерно“ с ръководител Неда Русева подготвиха презентация и рецитираха стихове от  писателя.
Всички  ученици  получиха  листче с поговорки, събирани и записвани от фолклориста П. Р. Славейков.

Първокласниците показаха, че са достойни наследници на будния Славейков дух, прочитайки народната мъдрост с помощта на по-големите ученици и на своите учители.