понеделник, 18 ноември 2019 г.

Международен ден на толерантността - 16 ноември

Под мотото „ДА“ на толерантността“  се проведоха занимания с учениците по повод Международния ден на толерантността - 16.11. По инициатива на учениците от Ученическия съвет всеки клас отбеляза по своеобразен начин деня на толерантността и остави своите послания за уважение, търпение, разбирателство, искреност, добронамереност, сдържаност, отстъпчивост, обич, които да следват не само в училище, а и в обществото, за да живеем в един по – добър свят.