сряда, 26 юни 2019 г.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакции при наводнения“

В периода 13 – 17.05.2019 г., учениците от V„а“ и V„г“ клас се включиха в обучение в гр. Бургас, по проекта „Центрове за повишаване готовността на населението за реакции при наводнения“ на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи.

Интересните интерактивни упражнения, игри, рисуване, викторини, състезания, упражнения на полигон с демонстрации на ситуации на наводнение, в които учениците участваха, допринесоха за тяхната информираност, готовност и способност за реагиране при наводнения и последващи кризи. Те придобиха компетентности необходими за правилно и безопасно поведение на децата в кризисни ситуации, които ще имат възможност да споделят с учениците от Второ основно училище „Петко Р. Славейков“ на принципа „връстници обучават връстници“.