четвъртък, 31 октомври 2019 г.

Изява в Регионалния исторически музей

Децата от ФУЧ по история и цивилизации (ученици от 6 клас) са първите, допуснати от РИМ - Стара Загора да рисуват експонат в реална музейна среда.

На 18 октомври групата извървя линията на времето (от праистория до 19 век), след което всеки застана пред избран (по време на обиколката) експонат с лист и молив в ръка.


Филип започна със соларен символ, след което показа точно око за нумизматиката, с което направи впечатление на музейните работници. И той, и сестра му Сияна не подминаха златен пръстен с интересна камея. Преслава със замах отрази детска глинена играчка от римско време, а Дария на коляно се справи с мъжката страна на праисторическа фигура (с мъжко и женско начало). Серията керамика завърши Леманджан. Вивиян избра възрожденско облекло и пафти, Мален кръстоса съзаклятнически пистолет и кама, но се впечатли и от друго хладно оръжие, което бе адмирирано от наблюдаващите. Теодор реши да съчетае униформи и оръжие от Руско-турската освободителна война от 1878 г.

Заради усърдието, всеки от групата получи като подарък картичка с лика на опълченеца Никола Корчев, спасил Самарското знаме („Самарското знаме“ на Ярослав Вешин 1911 г.), както и специален достъп до лапидариума на музея.

А рисунките ще останат в музея, докато станат част от изложба.