вторник, 29 октомври 2019 г.

III Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“ - регламент


II ОУ „Петко Р. Славейков“ - Стара Загора и Община Стара Загора организират III издание на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.
Конкурсът е включен в проект на Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Целта на конкурса е да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците; да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене и да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества и тяхното въздействие върху обществото.

II ОУ е едно от елитните основни училища в Старозагорска област – продължител на здрави възрожденски традиции и двигател на нови образователни иновации. Конкурсът съпътства отбелязването на Славейкови дни - патронният празник на училището, като тази година се отбелязват две годишнини: 192 години от рождението на Петко Славейков и 62 години от трансформирането на Базова прогимназия към Учителския институт – Стара Загора във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” – Стара Загора. 

В конкурса могат да участват деца от  училища, школи и извънучилищни звена, разпределени в три възрастови групи:
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png I-IV клас;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png V-VII клас;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png VIII-XII клас.

Темата и категорията на конкурсната работа се избират свободно в рамките на зададената тема. Разработките може да се правят както индивидуално, така и колективно (в екип до 4 ученици + 1 учител). Учениците имат възможност да творят в пет категории:
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png Рисунки;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png Фотография;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png Компютърна презентация;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png Есе;
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png Стихотворение;

Задължителни данни са клас, адрес, телефон и трите имена на участника/участниците; телефон, име и фамилия на ръководителя; адрес, телефон и електронен адрес на училището/школата.

Разработките се изпращат, както следва:
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png На хартиен носител – за  рисунка, фотография, есе и стихотворение
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png На CD/DVD – за презентация на адрес (важи датата на пощенското клеймо).
https://lh3.googleusercontent.com/-9rywL_59VU0/XaLRVv9TVaI/AAAAAAAAScM/EQDPn5ZyaFMUcvTlIOOc6jzaTuDng2ZCACLcBGAsYHQ/h120/checkmark-14.png По електронната поща (писмо и/или линк) – за всички.

Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 6 декември 2019 г.

Компетентно жури класира за всяка категория участниците с най-добрите творби, като присъжда за всяка възрастова група грамоти и предметни награди: Специална награда, от І до ІІІ място и поощрителни награди. Най-добре представилите се институции и ръководители получават грамота. Всички участници получават сертификат за участие.

Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувани на електронната страница на Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора (www.ou2sz.com) и в регионални печатни издания.

Координати за комуникация и адреси за изпращане:
  • Адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Ген. Н. Г. Столетов“ №111:
  • Електронен адрес: ou2sz@abv.bg;
  • Телефон: 042 62 73 63 – канцелария;
  • Лице за контакти: Неда Русева – старши учител по БЕЛ във Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора, тел. 0878 45 92 85