четвъртък, 10 октомври 2019 г.

"Моят безопасен път до училище"

Учениците от трети клас се включиха в Европейския ден без загинали на пътя с рисунки на тема: "Моят безопасен път до училище". Чрез езика на изкуството нашите творци споделиха своите знания, умения и опит като пешеходци и велосипедисти. Те показаха, че спазват правилата за движение, придвижват се безопасно от дома до училище и имат отговорно поведение.