вторник, 30 октомври 2018 г.

Пътешествие в света на книгите

Във връзка с Националната седмица на четенето заедно в час бяха малките ученици от I а клас с класен ръководител г-жа Илиана Даскалова, техните по-големи приятели от V а клас и група родители. Всички заедно направиха едно вълнуващо пътешествие в света на книгите. Първокласниците с интерес изслушаха прочита на гостите и обещаха в края на годината да четат като тях.

Успех, първолачета!