петък, 26 април 2019 г.

Седмица на доброто (22 - 28 април)

Учениците от IVa клас станаха част от инициативата на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет, гр. Стара Загора, свързана с развитие на просоциални ценности и поведение.
 
Децата играха електронна игра, чрез която обсъдиха варианти за взаимопомощ между героите, писаха диалози и съчиниха край на предложената история. Учениците споделиха, че е важно да имат положително отношение към другите, основано на взаимно приемане и уважение.