петък, 5 юли 2019 г.

Проекти по Биология и ЗО

Интересни проекти по Биология и ЗО изготвиха седмокласници, използвайки екологични материали и отпадъци подлежащи на рециклиране. Работиха върху модел на устойчив град, изграждането на ферма за отглеждане на животни и полезни предмети за бита.

Темата е "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот". Тя разглежда възобновяемите и невъзобновяеми ресурси на нашата планета, тяхното рационално използване, опазването на околната среда, съчетано с развитието на обществото.