петък, 7 юни 2019 г.

Клуб „Млад предприемач“

Децата от клуб „Млад предприемач“ приключиха дейността си за тази учебна година с изложение на своите проекти и изделия. На гости на клуба бяха учениците от 1 „а“, „б“ и „в“ група от ЦОУД, които с интерес разгледаха изработените проекти на децата, а те с радост отговаряха на задаваните им въпроси.

Изложението посетиха родители, преподаватели и приятели на клуба.

Всеки ученик получи заслужено своя сертификат за постижение. Знанията и уменията, които получиха малките ученици представляват първата крачка към превръщането им в добре информирани, финансово грамотни личности на обществото.