вторник, 21 май 2019 г.

Клуб "Малки математици"

Учениците от II Б група при ЦОУД (с деца от II б, II в и II г клас) и ръководител Диляна Колева, с интерес и ентусиазъм взеха участие в група за занимания по интереси - “КЛУБ МАЛКИ МАТЕМАТИЦИ” съгласно Наредба за приобщаващо образование.

Децата развиваха своето математическо мислене чрез различни интерактивни и разнообразни методи. За финал се проведе и математическо състезание, в което те преоткриха своите знания, умения и качества.