четвъртък, 2 май 2019 г.

Среща с младши експерт Христова

На 24.04.2019 г. съвместно с МКБППМН, гр. Стара Загора и сектор „Опазване на обществения ред в железопътния транспорт“ Стара Загора към Зонално жандармерийско управление - Кърджали, се проведе беседа с учениците от Ученическия съвет и учениците от ЦОУД 4-ти клас на тема „Опасни игри“.
Младши експерт Христова запозна децата с опасностите, които се крият при игри в района на ЖП - гари и железопътни пътища. Учениците бяха информирани към кого да подадат сигнал, в случай, че станат свидетели на нарушения.