петък, 15 март 2019 г.

Кампания „Дари, за да зарадваш“

Учениците от II „б“, VII „а“, VII „в“, VII „г“ и VII „д“ клас се включиха в благотворителната кампания на Младежки общински съвет – Стара Загора „Дари, за да зарадваш“. С този благотворителен жест учениците изразиха своята доброта и състрадателност към хората в нужда. Направеното от тях дарение на хранителни продукти бе за социалните кухни към църквите „Св. Димитър“ и „Св. Паисий Хилендарски“ – кв. Зора – град Стара Загора.