четвъртък, 13 декември 2018 г.

Кампания "Хартиена война"

Учениците от II "б" клас се включиха активно в кампанията "Хартиена война".
Второкласниците демонстрираха инициативност, мотивираност, организираност и показаха отговорно отношение спрямо отпадъците и опазването на околната среда.