петък, 2 ноември 2018 г.

Обучение на колектива в Пловдив

На 2 ноември 2018 г. педагогическият колектив при II ОУ "П. Р. Славейков" посети гр. Пловдив. Колегията имаше възможността да разгледа иновативното училище "Райна Княгина" гр. Пловдив, като бе посрещната лично от директора г-жа Мария Гайдарова. В увлекателен разказ г-жа Гайдарова сподели за мечтите, препятствията и успехите, съпроводили превръщането на повереното ѝ училище в иновативно. Преподавателите с интерес разгледаха коридорите, които са превърнати в привлекателни кътчета за четене.


На следващия ден в Центъра за творческо обучение бе проведено и обучение на тема "Нов поглед на технологията (безшевно внедряване)". Лектор бе управителят на ЦТО - г-н Александър Ангелов. Преподавателите работеха по групи с интересни интерактивни игри. Накрая на занятието обучаваните със задоволство споделиха мнение и опит въз основа на изготвените от тях групови задачи.